HUMOR SUROBOYOAN 3

Bagian 3 – Wonokairun ambek Bunali1- Ngumbah Kucing

Wonokairun tuku rinso ndhik tokone Bunali.

“Mbah, kok dengaren sampeyan umbah-umbah dhewe ?” takok Bunali.

“Aku katene ngumbah kucing” jare Wonokairun.

“Gak salah tah Mbah.” Bunali bingung.

“Iyo soale kucingku akeh tumone.” Jare Wonokairun.

“Wah yo isok mati kucing sampeyan Mbah” Bunali ngilingno.

“Lho koncoku wingi ngono, yo gak opo-opo” jare Wonokairun.

Mari mbayar, Wonokairun mulih katene ngumbah kucinge.

Sisuke, Wonokairun teko maneh ndhik tokone Bunali kate tuku rokok.

“Yok opo kucing sampeyan Mbah ?” takok Bunali.

“Kucingku mati ” jare Wonokairun.

“Lho lak temen ta… Sampeyan iku tak kandhani gak percoyo. Laopo kucing atik diumbah ambek rinso, wong onok obat tumo” jare Bunali nyeneni.

“Kucingku mati gak mergo rinso” jare Wonokairun njelasno.

“Opok’o lho ??” Bunali gak sabar.

“Tak peres . . . .”

2 – Y uy u

Sore-sore Wonokairun dijak ngobrol ambek Bunali.

“Mbah. Jare arek-arek sampeyan wis rabi ping telu. Yo tah ? ” takok Bunali.

“Yo bener. Tapi bojoku wis tebhal kabeh. ” jare Wonokairun.

“Lho kok isok ?” jare Bunali.

“Sing pertama mati nguntal yuyu. ” jare Wonokairun

“Lha sing kedua ?” takok Bunali

“Sing kedua mati nguntal yuyu. ” jare Wonokairun.

“Lha sing ketiga yo nguntal yuyu pisan ” jare Bunali kemeruh.

“Gak. Matine mergo tak gibheng.” jare Wonokairun.

“Lho opoko ?” takok Bunali.

“Soale gak gelem nguntal yuyu . . .”

3 -Mancing

Sore-sore mari udhan, Wonokairun mancing nang got cilik ndhik ngarepe warunge Mbok Ten.
Ambek rokok’an klobhot, Wonokairun ndhodhok sarungan nyekeli pancinge.

Wong-wong sing katene andhok mesti ndhelok Wonokairun.
Onok sing sakno, onok sing kudhu ngguyu, onok sing ngiro wong gendheng, yo onok sing cuek ae.

Gak sui Bunali teko katene andhok pisan. Bareng ndhelok Wonokairun koyok ngono langsung gak mentolo.

“Mbah, ayok melok aku mangan, wis ta tak bayari ojok kuwatir. ” jare Bunali.

Pertama Wonokairun isin-isin gak gelem, tapi mari dibujuk-bujuk akhire gelem.
“Sampeyan pesen panganan opo ae sak senenge,” jare Bunali.

Mari mangan warek, Bunali ngejak Wonokairun ngobrol.

“Sampeyan mancing ndhik peceren kono mau mosok onok iwak’e ?” takok Bunali.

“Yo onok rek !! Lek gak, lha lapo tak belani ndhodhok sarungan sak uwen-uwen. ” jare Wonokairun.

“Mosok se Mbah. Wis oleh iwak piro Sampeyan ?” jare Bunali gak percoyo.

“Awakmu sing ke limo . . .”


4 -Minimarket

Wonokairun blonjo ndhik minimarket cedhek omahe.
Sing dituku tibak’e daging kalengan gawe pakane kucing.
Pas katene mbayar, Wonokairun ditakoni kasire.

“Mbah, lek sampeyan katene tuku pakan kucing iki, sampeyan kudhu mbuktekno lek sampeyan iku ndhuwe kucing.
Aku khawatir lek tibak’e pakan kucing iki sampeyan emplok dhewe.” jare Bunali, kasire.

Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalik’e nggendhong kucing dipamerno ndhik Bunali.
“Iki kucingku ” jare Wonokairun ambek mbayar daging kalengan gawe kucinge.

Sisuk’e Wonokairun teko maneh ndhik minimarket, saiki tuku biskuit balung pakane asu.
Pas katene mbayar, ditakoni maneh ambek Bunali.

“Mbah, sampeyan ndhuwe asu ta ?. Aku khawatir lek tibak’e pakan asu iki sampeyan emplok dhewe. ” jare Bunali, kasire.

Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalik’e nuntun asu dipamerno ndhik Bunali.
“Iki asuku ” jare Wonokairun ambek mbayar biskuit balung gawe asune.

Sisuk’e Wonokairun teko maneh ndhik minimarket, saiki nyangking kerdus bekase indomi sing pinggire dibolongi sak driji.

“Mbah, sampeyan katene tuku pakane ulo ta ? ” jare Bunali.

“Iki isine dhudhuk ulo. Coba’en tanganmu lebokno kene lek pingin ngerasakno. Wis ta, tak jamin gak bakal nyatek. ” jare Wonokairun.

Pertama Bunali rodhok wedhi, tapi mari dibujuk Wonokairun akhire Bunali kendhel. Drijine dilebokno ndhik bolongane kerdus.
Tibake njerone onok gembuk-gembuk’e. Pas drijine ditarik maneh, ambune malih gak whuenak.

Bunali misuh-misuh gak karuan, ” Jamput, ancene wong dhobhol, lha laopo aku sampeyan kongkon ndhemok tembelek.”

“Saiki, oleh ta aku tuku tisu kamar mandi ? “.

5 -Pikun

Sore-sore Wonokairun nangis gerung-gerung ndhik pinggir embong ambek napuki sirahe.
Gak sui Bunali liwat, begitu ndhelok onok wong tuwek nangis langsung mandhek nakoni.

“Mbah, laopo sampeyan nangis ndhik pinggir embong ?” takok Bunali.

“Aku ndhuwe bojo anyar ndhik omah, sik tas ae tak rabi, umure 20 taun, sik enom, ayu, semlohe. ” jare Wonokairun ambek nangis.

“Lho lak enak se sampeyan, laopo kok nangis lho ?. ” Bunali mulaibingung.

“Ngene lho cak, wis ayu, bojoku iku yo pinter masak. Opo ae karinjaluk, jangan asem, rawon, brengkes, sembarang sing enak-enak pokoke. “jare Wonokairun.

“Lha kurang opo maneh sampeyan Mbah. Ngono kok sik mewek ae. ” Bunali tambah bingung.

“Mari ngono yo, bojoku iku setia pol ambek aku. Lek onok sing nggudho langsung dikandhakno aku. ” jare Wonokairun maneh.

“Lek ngono ceritane, lha terus opoko sampeyan kok nangis gerung-gerung gak mari-mari ?” Bunali wis gak sabar meneh.

“Masalae aku lali ndhik endhi omahku . . . .”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: